OM OSS

OM VÅR VERKSAMHET

Kvalitet i arbetet är det viktigaste för oss. Ett bra utfört projekt är ett projekt där alla parter blir nöjda. Därför är det viktigt för oss att innan projektets start, komma överens om vad som ska göras, inom vilket tidsspann det ska göras, och till vilket pris det skall göras. Vi jobbar alltid med skriftliga avtal.


JB Mark & Bygg AB utför alla typer av markarbeten

  • Plattytor (tex garageuppfarter, entregångar och uteplatser  m.m)
  • Markstensytor (skiffer, smågatsten och storgatsten)
  • Murar (L-stödsmurar, betongstensmurar, naturstensmurar)
  • Pooler
  • Grundisoleringar
  • Dräneringar
  • Alla typer av schakter
  • Vatten och avloppsledningar